Która definicja zmian istotnych będzie obowiązywała: z dnia złożenia wniosku, która obowiązywała w dniu wydania pozwolenia, czy... - OpenLEX

Która definicja zmian istotnych będzie obowiązywała: z dnia złożenia wniosku, która obowiązywała w dniu wydania pozwolenia, czy która obowiązuje w dniu wprowadzenia zmiany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

27.07.2020 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę (PB); 31.07.2020 r. weszła w życie zmiana ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.; 3.08.2020 r. ogłoszono tekst jednolity pr. bud.; 19.09.2020 r. weszła w życie zmiana pr. bud.; 23.12.2020 r. Urząd wydał pozwolenie na budowę. Obecnie, w 2022 r. inwestor zastanawia się nad ewentualnością wprowadzenia zmian do projektu. Wobec tego, należy ustalić, czy zmiany są istotne.

Proszę o wyjaśnienie, która definicja zmian istotnych będzie obowiązywała: ta z dnia złożenia wniosku, ta która weszła w życie pomiędzy złożeniem wniosku a wydaniem pozwolenia na budowę, ta, która obowiązywała w dniu wydania pozwolenia na budowę (jeśli była by różna od tej wcześniejszej), czy może ta, która obowiązuje w dniu wprowadzenia zmiany na budowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX