Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 7 maja 2012 r. weszła w życie zmiana do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. Zgodnie z nowelizacją zmienił się wzór karty wypadku - nie ma w nim miejsca na podpis zatwierdzającego - Pracodawcy jak to było do tej pory. Jest tylko możliwość wpisania imienia i nazwiska osoby sporządzającej.

Czy to oznacza, że pracodawca nie podpisuje (zatwierdza) już karty?

Kto ma być osobą sporządzającą kartę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?