Kto zatrudnia nauczycieli w przedszkolu publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę przedszkole publiczne jako osobo fizyczna podlegająca wpisie do CDEiG jak i na podstawie wpisu do rejestru placówek oświatowych. Jak powinna wyglądać umowa o pracę w przedszkolu publicznym aby jej koszty mogły byś sfinansowene ze srodków dotacji. Czy stroną umowy może być nauczyciel i organ prowadzący (czyli osoba fizyczna prowadząca przedszkole) czy też nauczyciel i dyrektor?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX