Kto wydaje zgodę na wykreślenie ciężarów realnych z księgi wieczystej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto wydaje zgodę na wykreślenie tego zapisu z księgi wieczystej?

Kto powinien posiadać akta stanowiące podstawę wpisu?

Czy gmina ma prawo wydać takie zaświadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX