Kto winien pilnować i cofać ewentualny wniosek o dodatek patronacki jeżeli jest nieobecność powyżej 7 dni? - OpenLEX

Kto winien pilnować i cofać ewentualny wniosek o dodatek patronacki jeżeli jest nieobecność powyżej 7 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub jednego aplikanta, trwająca dłużej niż 7 dni roboczych, powoduje utratę prawa do dodatku za tego aplikanta. - ustawa o kuratorach sądowych. Wnioskuje kierownik zespołu o dodatek patronacki.

Kto winien pilnować i cofać ewentualny wniosek o dodatek patronacki jak jest nieobecność powyżej 7 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX