Kto, w przypadku przejęcia obsługi instytucji kultury przez CUW, odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z... - OpenLEX

Kto, w przypadku przejęcia obsługi instytucji kultury przez CUW, odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury oraz sprawozdanie finansowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Romaniuk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto, w przypadku przejęcia obsługi instytucji kultury (biblioteka) przez CUW, odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury oraz sprawozdanie finansowe - dyrektor CUW, czy dyrektor biblioteki?

W przypadku pozostałych jednostek budżetowych, które obsługuje CUW – przejęcie obsługi nastąpiło uchwałą RM i obsługi finansowo księgowej automatycznie wiązało się z przejęciem przez dyrektora CUW odpowiedzialności za inwentaryzację (w tym tzw. spisu z natury), jak i za sprawozdawczość. W świetle ustawy o rachunkowości inwentaryzacja stanowi obowiązkowy element rachunkowości, poprzedzający etap sporządzenia sprawozdania finansowego oraz rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych. W takich przypadkach to dyrektor CUW wydaje stosowne regulaminy, zarządzenia, wyznacza skład komisji inwentaryzacyjnej, podpisuje sprawozdania jednostki itp. Natomiast instytucja kultury posiada osobowość prawną, a przekazanie obsługi następuje w drodze porozumienia.

Czy porozumienie, w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz o finansach publicznych, jest wystarczające do "przekazania" odpowiedzialności za spis z natury oraz np. bilans na dyrektora CUW?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX