Kto w powiecie jest kierownikiem zamawiającego w postępowaniach prowadzonych zgodnie z p.z.p., w związku z dokonywaniem czynności gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Czy prawidłowym będzie uznanie, że to zarząd powiatu w każdej prowadzonej sprawie z zakresu zamówień publicznych występuje, jako kierownik zamawiającego i podejmuje decyzje w sprawach wydatkowania środków dotyczących Skarbu Państwa (np. powołanie komisji przetargowej, przekazanie pracownikom uprawnień kierownika zamawiającego, wybór trybu, wybór oferty, odrzucenie, wykluczenie wykonawcy)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access