Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego spośród swoich członków (z określonych ustawowo instytucji) wybiera Zespół Interdyscyplinarny. Natomiast Zespół jest powoływany zarządzeniem wójta/burmistrza/prezydenta na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto nadzoruje sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zespołu?

Jeśli Przewodniczącą wybrał Zespół w głosowaniu, bo wyraziła tylko ona zgodę na to aby pełnić tę funkcję, a jest też pracownikiem ośrodka pomocy mającym inne zadania do wykonywania, to czy za wypełnianie jej zadań jako Przewodniczącej Zespołu odpowiada dyrektor tego ośrodka?

We wspomnianej ustawie jest mowa tylko o obowiązku zapewnienia przez ośrodek pomocy społecznej obsługi administracyjno-organizacyjnej. A członkowie Zespołu wykonują swoje obowiązki w ramach czynności służbowych. Nie ma powiązania ze sprawami kadrowymi.

Jak może przewodnicząca wyegzekwować od członków Zespołu obecności na posiedzeniach oprócz zawiadomienia organu powołującego Zespół?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?