Kto przesyła do starosty sprawozdanie z akcji kurierskiej za ubiegły rok?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jedna osoba posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne", ma dostęp do informacji zastrzeżonych. Powołana jest na pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zarządzeniem wójta do 2026 r., a osoba zajmująca się zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i sprawami wojskowymi nie ma takich uprawnień.

Kto przesyła do starosty sprawozdanie z akcji kurierskiej za ubiegły rok?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX