Kto przeprowadza wywiad - urzędnik gminy B, tj. miejsca zamieszkania wnioskodawcy (i przesyła wywiad do A) czy urzędnik gminy A - wyznaczonej przez SKO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło wójta naszej gminy - A, jako organ właściwy do załatwienia sprawy w sprawie wniosku o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych wójta innej gminy - B.

Deklaracja wnioskodawcy wpłynęła po terminie 11.08.22. Stosownie do nowelizacji przepisów należy przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Kto przeprowadza wywiad - urzędnik gminy B, tj. miejsca zamieszkania wnioskodawcy (i przesyła wywiad do A) czy urzędnik gminy A - wyznaczonej przez SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX