Kto powinien zwrócić dodatek mieszkaniowy wypłacony za okres po opuszczeniu lokalu mieszkalnego przez osobę, której przyznano świadczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 03.01.2023 r. wnioskodawca złożył wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Decyzją z dnia 30.01.2023 r. został przyznany dodatek na okres od lutego do lipca 2023 r. W dniu 10.10.2023 r. do organu wpłynęło pismo od zarządcy, które informowało, iż na podstawie braku zużycia wody w lokalu, na który został przyznany dodatek nikt nie mieszka. W dniu 15.11.2023 organ odebrał od strony pisemne oświadczenie, iż strona nie zamieszkuje w lokalu od kwietnia 2023 roku.

W jakim trybie administracyjnym należy uchylić lub wygasić decyzję o przyznaniu dodatku za okres, w którym strona nie zamieszkiwała w lokalu?

Od kogo należy żądać zwrotu dodatku za ten okres, od zarządcy czy od strony?

Czy zasadny jest w tym przypadku, zwrot dodatku w podwójnej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX