Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu wpłynął wniosek zarządu powiatu w sprawie usunięcia drzew w pasie drogowym. W ewidencji gruntów i w KW widnieje - własność Skarb Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA. W/w droga zgodnie z art. 10 ust. 5 i 5a ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) - dalej u.d.p. została najpierw pozbawiona dotychczasowej kategorii i zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej, a następnie sejmik województwa w drodze uchwały pozbawił drogę kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczył ją do kategorii drogi powiatowej.

Kto powinien złożyć wniosek o usunięcie drzew?

Jak traktować zarząd powiatu - jako posiadacza o nieuregulowanym stanie prawnym?

Co z oświadczeniem o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością - jaka powinna być jego treść?

Czy powiat powinien w oświadczeniu napisać, że jest posiadaczem o nieuregulowanym stanie prawnym?

Jakie dokumenty zarząd powinien załączyć w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?