Kto powinien złożyć wniosek do sądu o wpisanie hipoteki tj. właściciel nieruchomości czy gmina? - OpenLEX

Kto powinien złożyć wniosek do sądu o wpisanie hipoteki tj. właściciel nieruchomości czy gmina?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt wydał decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości wraz z rozłożeniem tej opłaty na raty. Wierzytelność gminy wraz z odsetkami podlega zabezpieczeniu, polegającym na ustanowieniu na nieruchomości hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Kto powinien złożyć wniosek do sądu o wpisanie hipoteki tj. właściciel nieruchomości czy gmina?

Kto powinien ponieść koszty takiego wniosku?

Czy jeśli wniosek miałaby złożyć gmina, to czy na podstawie art. 262 k.p.a. gmina może obciążyć stronę kosztami postępowania (wpis hipoteki wynosi 200 zł), skoro rozłożenie na raty następuje na wniosek strony i jest w jej interesie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?