Kto powinien złożyć TPR-P za rok 2019 - osoba fizyczna, która prowadziła tę działalność gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r.

PYTANIE

W 2019 r. osoba fizyczna prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą świadcząc usługi dla podmiotu powiązanego.

Przekroczyła próg 2.000.000 PLN, jednakże może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 23z ust. 1 u.p.d.o.f. W maju tego roku JDG została wniesiona do spółki komandytowej, w której osoba fizyczna jest komandytariuszem, w wyniku czego JDG przestała istnieć.

Kto powinien złożyć TPR-P za rok 2019 - osoba fizyczna, która prowadziła tę działalność gospodarczą?

Czy w B - rodzaj numeru identyfikacyjnego - powinna podać NIP, czy Pesel, a przy "pełnej nazwie podać należy całą nazwę działalności gospodarczej, czy tylko imię i nazwisko (jak przy deklaracjach osób fizycznych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX