Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien wywiązywać się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymania czystości i porządku wokół posesji oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych i opróżniania zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) w przypadku budynku wielolokalowego (zamieszkałego przez 4 rodziny na podstawie umowy najmu lokalu), będącego własnością gminy i zarządzającego przez jednostkę organizacyjną gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?