Kto powinien zgodnie z art 100 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego udzielać informacji do sądu? - OpenLEX

Kto powinien zgodnie z art 100 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego udzielać informacji do sądu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien zgodnie z art 100 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego udzielać informacji do sądu raz na 6 miesięcy, asystent rodziny (gdy rodzina jest objęta asystenturą) czy pracownik socjalny?

Ponadto proszę o interpretację art. 15 ust. 1 pkt 17 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX