Kto powinien zatwierdzić kartę wycieczki w przypadku, gdy kierownikiem wycieczki ma być dyrektor szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe wójt/starosta wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki. Dyrektor szkoły organizuje wycieczkę szkolną dla uczniów/słuchaczy. Kto powinien zatwierdzić kartę wycieczki w przypadku, gdy kierownikiem wycieczki/opiekunem ma być dyrektor szkoły? Czy dyrektor szkoły powinien być delegowany przez organ prowadzący?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX