Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien zabezpieczyć środki i je wypłacić na odnowienie powierzchni leśnej z art. 12 ust. 1 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l., skoro starosta zgodnie z art. 12 ust. 2 wydaje decyzje w sprawie przyznania takich środków?

Czytając art. 54 u.l. dowiadujemy się, iż Lasy Państwowe otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa za zadania zlecone przez administrację rządową, a w szczególności mi.n. na zagospodarowanie i ochronę lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy. Artykuł 55 stanowi, iż dysponentami tych środków (na zadania zlecone) są Dyrektor Generalny, dyrektorzy regionalni i nadleśniczowie Lasów Państwowych.

W tej sytuacji rodzi się pytanie, kto fizycznie powinien wypłacić środki Skarbu Państwa na odnowienie zniszczonych w roku 2017 w wyniku nawałnicy lasów - Starosta, który wyda decyzję, czy też Nadleśniczowie poszczególnych nadleśnictw, na których nastąpiły szkody w lasach prywatnych i którzy zaopiniowali wniosek właściciela lasu zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 u.l.?

Czy może nadleśniczowie nie muszą zabezpieczyć takich środków, a powinien to zrobić wojewoda?

Jeżeli tak, to czy decyzję wydaje się po uzyskaniu zabezpieczenia staroście (przyznania) środków?

Czy też wydaje się takie decyzje na wniosek i wysyła się wojewodzie do wiadomości w celu wypłacenia (zabezpieczenia) należnej kwoty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?