Kto powinien uzgodnić dokumentację projektową na przebudowę drogi, jeśli jeszcze nie został złożony wniosek o komunalizację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działka stanowi własność Skarbu Państwa, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako dr, na dzień 27 maja 1990 r. stanowiła własność Skarbu Państwa, natomiast jako władający wpisany był urząd gminy. Na dzień dzisiejszy nie została wydana przez wojewodę decyzja stwierdzająca, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa stało się z mocy prawa nieodpłatnie własnością gminy, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32 poz. 191) - dalej u.p.w.u.s.t. w związku z art. 5 ust. 1 u.p.w.u.s.t.

Kto posiada prawa i obowiązki wynikające z wykonywania prawa własności do tej działki?

Gmina aktualnie chce przeprowadzić przebudowę tej drogi, kto powinien uzgodnić dokumentację projektową na przebudowę tej drogi, jeśli jeszcze nie został złożony wniosek o "komunalizację" i brak jest decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX