Kto powinien ubiegać się o uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki,... - OpenLEX

Kto powinien ubiegać się o uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania dla niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie, kto na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60) - dalej p.w.p.o., powinien ubiegać się o uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej, dla niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej w wyniku przekształcenia dotychczasowego niepublicznego gimnazjum w trybie art. 129 ust. 1 p.w.p.o.: organ prowadzący szkołę czy organ jst, który dokonał wpisu tego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX