Kto powinien przeprowadzić aktualizację wywiadu środowiskowego mieszkańca DPS z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podopieczny z gminy X przebywa w DPS (w gminie Y), jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Jego opiekun prawny zamieszkuje poza terenem gminy właściwej dla podopiecznego przebywającego w DPS (gmina Z). Z uwagi na sytuację epidemiczną nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu w DPS.

Kto powinien przeprowadzić aktualizację wywiadu środowiskowego mieszkańca DPS z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX