Kto powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem przekazywaną do PCPR dokumentację celem wydania decyzji umieszczającej w DPS... - OpenLEX

Kto powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem przekazywaną do PCPR dokumentację celem wydania decyzji umieszczającej w DPS (rodzinny wywiad środowiskowy wraz z załącznikami)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2019 r.

PYTANIE

OPS chce przekazać do PCPR dokumentację celem wydania decyzji umieszczającej w DPS. Przekazujemy kserokopie dokumentacji.

Kto powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem przekazywane dokumenty (rodzinny wywiad środowiskowy wraz z załącznikami)?

Czy może to być pracownik socjalny (prowadzący sprawę) czy powinien to zrobić kierownik/dyrektor jednostki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX