Kto powinien ponieść koszty ww. wynagrodzenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej powołanego przez Sąd Rejonowy na wniosek Burmistrza?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz zwrócił się do Sądu Rejonowego o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego w zakresie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Sąd Rejonowy postanowieniem wyznaczył przedstawiciela dla osoby nieobecnej w osobie adwokat, celem reprezentowania praw wyżej wymienionej w postępowaniu podatkowy prowadzonym przez Burmistrza. Postępowanie podatkowe zostało zakończone wydaniem decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego (decyzje stały się ostateczne z dniem 17.03.2021 r.). W dniu 6 kwietnia 2021r. do Burmistrza wpłynął wniosek od adwokata działającego jako przedstawiciel dla nieobecnej o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, powiększonego o należny podatek od towarów i usług oraz zwrot uzasadnionych wydatków jakie zostały poniesione przez przedstawiciela w związku z podjętymi czynnościami (przesyłki pocztowe).

Kto powinien ponieść koszty ww. wynagrodzenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej powołanego przez Sąd Rejonowy na wniosek Burmistrza? Czy koszty zapłacić powinien Burmistrz czy też Sąd Rejonowy, który wyznaczył przedstawiciela dla nieobecnej? Czy w sytuacji jeśli to Burmistrz powinien zapłacić wynagrodzenie dla adwokata wydaje się w tej sprawie postanowienie na podstawie art. 270a o.p.? Czy po zakończeniu postępowania można wydać postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania zgodnie z art. 269 § 1 o.p. i obciążyć nimi stronę (osobę nieobecną)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX