Kto powinien podpisać pismo o przyznaniu wójtowi odprawy emerytalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obecna wójt gminy rozwiązała z dniem 19.11.2018 r. wcześniejszy stosunek pracy w urzędzie gminy (jako wójt) oraz w szkole. Na świadectwie pracy ze szkoły jest zapis, że stosunek pracy rozwiązano w związku z przejściem na emeryturę. Wniosek o emeryturę złożył w czerwcu 2021 r. W sierpniu 2021 r. otrzymała decyzję przyznającą prawo do emerytury (jednak wypłatę zawieszono z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia).

1. Czy przysługują dwie odprawy emerytalne (w szkole i urzędzie)?

2. Jeśli w urzędzie nie będzie przysługiwała odprawa czy można zrzec się odprawy ze szkoły? I czy w takim wypadku (nie otrzymania odpraw) będzie możliwość przyznania odprawy emerytalnej w Urzędzie po zakończonej kadencji wójta w listopadzie 2023 r.?

3. Kto powinien podpisać pismo o przyznaniu odprawy wójtowi (pracownik wyznaczony – sekretarz czy rada gminy musi podjąć uchwałę)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX