Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zawarł umowę ryczałtową na realizację przebudowy bloku operacyjnego. Zgodnie z umową i SIWZ podstawą do wyceny był projekt wykonawczy oraz STWiOR, przedmiar robót był elementem pomocniczym niebędącym podstawą do wyceny. W projekcie wskazano m.in., że wykonawca winien dostarczyć i zamontować zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat oraz zlewozmywak okrągły wpuszczany również w blat. Wykonawca prosi zamawiającego o informację, czy zostały zamówione meble pod te elementy białego montażu. W ocenie zamawiającego interpretacja jego obowiązków, jakoby miał dostarczyć blat, w którym z kolei mają być zamontowane przedmiotowe zlewozmywaki jest nadinterpretacją. W ocenie zamawiającego obowiązkiem wykonawcy jest bowiem dostawa przedmiotowych zlewozmywaków, wraz ze skutecznym ich montażem (zlewozmywaki wpuszczane w blat muszą być przecież montowane w blatach), tak aby umożliwić ich użytkowanie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ponadto STWiOR stanowi "Roboty realizowane przez wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych w dokumentacji projektowej lub, która jest implikowana przez dokumentację projektową, lub która wynika z jakiegokolwiek zobowiązania wykonawcy, a także wszystkie prace nie wymienione w dokumentacji projektowej, ale które mogą być wywnioskowane, jako konieczne dla stabilności lub ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania wykonanych robót budowlanych." Dodatkowo umowa zawarta z wykonawcą stanowi, że "Przedmiot umowy realizowany przez wykonawcę będą obejmowały każdą czynność, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub, która jest implikowana przez umowę, lub która wynika z jakiegokolwiek zobowiązania wykonawcy, a także wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane jako konieczne dla stabilności lub ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy".

Kto ma rację w przedmiotowej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację