Kto powinien dokonać wyceny rzeczywistych strat poniesionych przez pracodawcę - rzeczoznawca zewnętrzny, czy wewnętrzna komisja techniczna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W rozliczeniu inwentaryzacji środków trwałych część z niedoborów uznano za zawinione. Chcielibyśmy obciążyć pracownika materialnie odpowiedzialnego, jednak wszystkie te rzeczy mają wartość księgową zero - są całkowicie zamortyzowane, ale nadal mogłyby być użytkowane.

Czy dla oszacowania wartości użytkowej, odtworzeniowej, która byłaby ewentualnie kwotą roszczenia, konieczna jest wycena rzeczoznawcy zewnętrznego, czy wystarczy wewnętrzna komisja techniczna powołana wśród pracowników uczelni i odniesienie się do ogólnie dostępnych cenników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX