Kto powinien być stroną w postępowaniu w sprawie rozłożenia kary na raty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Została wydana decyzja wymierzająca karę pieniężną za zniszczenie drzew. Stroną postępowania był właściciel nieruchomości oraz podmiot odpowiedzialny za zniszczenie drzew. Karę wymierzono podmiotowi odpowiedzialnemu za zniszczenie drzew. Decyzja stała się ostateczna, gdyż nie wpłynęło od niej odwołanie. Podmiot, któremu wymierzono karę, w ustawowym terminie złożył wiosek o rozłożenie kary na raty.

Kto powinien być stroną w postępowaniu w sprawie rozłożenia kary na raty?

Czy wyłącznie podmiot, który wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty, czy także posiadacz nieruchomości, na której rosną drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX