Kto ponosi koszty wykonania badań oraz działań naprawczych w stosunku do zanieczyszczonej powierzchni ziemi i gleby?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto ponosi koszty wykonania badań oraz działań naprawczych w stosunku do zanieczyszczonej powierzchni ziemi i gleby?

Jak wygląda procedura z tym związana?

Czy jest dokonywana z urzędu i na koszt władającego nieruchomością, czy też istnieje możliwość wykonania badań i rekultywacji terenu przez organ Administracji Państwowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX