Kto ponosi koszty utylizacji zwłok psa odebranego czasowo decyzją burmistrza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto ponosi koszty utylizacji psa odebranego czasowo decyzją Burmistrza?

Właściciel psa znęcał się nad nim, co w konsekwencji doprowadziło do jego śmierci (mimo zastosowanego leczenia). Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - dalej u.o.z. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna. W przepisach nie ma wzmianki o utylizacji.

Czy w związku z tym koszt utylizacji psa ponosi Gmina?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX