Kto ponosi koszty tłumaczenia zwolnienia lekarskiego wystawionego za granicą - pracownik czy pracodawca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwolnienie lekarskie wystawione przez instytucję zagraniczną jest dokumentem uprawniającym do zasiłku chorobowego. W niektórych sytuacjach należy dokonać tłumaczenia zagranicznego zwolnienia na język polski. Nie należy tłumaczyć zwolnienia lekarskiego wystawionego w: państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii, państwie, które jest stroną umowy międzynarodowej z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Czy w przypadku zwolnienia lekarskiego wystawionego w pozostałych państwach (gdzie konieczne jest tłumaczenie), pracownik powinien pokryć koszt tłumaczenia?

Czy jest to po stronie pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX