Kto ponosi koszty podziału na obręby ewidencyjne i określenia ich granic? - OpenLEX

Kto ponosi koszty podziału na obręby ewidencyjne i określenia ich granic?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390), podziału na obręby ewidencyjne i określenia ich granic dokonuje starosta w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, po zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej.

Kto ponosi koszty takiego podziału?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX