Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta powierzył nadleśniczemu Lasów Państwowych w drodze porozumienia sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa, będącym własnością Sp. z o.o. Właściciel lasu nie przedłożył staroście wymaganej dokumentacji urządzeniowej, w tym przypadku inwentaryzacji stanu lasów, celem wydania przez starostę decyzji określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej. Właściciel lasu dokonał całkowitego wyrębu lasu o powierzchni około 1 ha i w jego miejscu rozpoczął uprawę kukurydzy. Nadleśniczy sprawujący w imieniu starosty nadzór nad gospodarką leśną poinformował starostę o zaistniałym fakcie, ale nie zgłosił go na Policję.

Kto obowiązany jest powiadomić Policję o nielegalnym usunięciu drzewostanu - nadleśniczy czy starosta?

Jakie działania winny być podjęte w stosunku do właściciela lasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?