Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Deweloper sprzedaje lokale mieszkalne na obszarze nieruchomości, dla której pierwotnie ustalono okres wnoszenia opłat przekształceniowych na 99 lat (zgodnie z art. 7 ust. 6a ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040) – dalej u.p.p.u.w.).

Kto może złożyć wniosek o zmianę rat z 99 lat na 20 lat?

Nabywca czy deweloper?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?