Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora domu kultury zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi?

"Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1 tej ustawy, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, przyznaje właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego." Dom kultury nie ma rady nadzorczej ani innego statututowego organu nadzorczego.

Czy rada gminy może może wystąpić z wnioskiem zastępca wójta albo sekretarz gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?