Kto może dokonać weryfikacji oświadczenia złożonego przez burmistrza na potwierdzenie udziału wnioskodawcy w działaniach... - OpenLEX

Kto może dokonać weryfikacji oświadczenia złożonego przez burmistrza na potwierdzenie udziału wnioskodawcy w działaniach ratowniczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych jednym ze świadków (jako osoba pełniąca funkcje publiczne) jest burmistrz, to kto może dokonać, z ramienia burmistrza jako organu dokonującego weryfikacji, poświadczenia oświadczenia podpisanego prze burmistrza? Czy w takiej sytuacji burmistrz może występować jako osoba jednocześnie składająca oświadczenie i dokonująca weryfikacji oświadczenia? Czy do czynności weryfikacji i poświadczenia musi upoważnić inną osobę, np. zastępcę burmistrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX