Kto może być upoważniony przez wójta do wystawiania decyzji administracyjnych o wysokości należności za pobyt dziecka w przedszkolu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą charakteru należności, od 01.01.2018 r., za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu z cywilnoprawnych na nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rodzicom powinno wystawiać się decyzje administracyjne o wysokości należności za przedszkole. Kogo może upoważnić wójt gminy do wystawiania takich decyzji, czy dyrektora przedszkola, czy pracownika gminy? Księgowość przedszkola znajduje się w przedszkolu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX