Kto może być organizatorem usług społecznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przekształcamy OPS w CUS. Zgodnie z art. 28 ustawy z 19 lipca 2019 o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, organizatorem usług społecznych może być osoba, która m.in. posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach wykonujących usługi z zakresu o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Czy pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2022 r. na stanowisku zastępcy kierownika sekcji spełnia wymagania ustawy przy założeniu, że funkcję organizatora usług społecznych obejmie od 1 stycznia 2024 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX