Kto ma prawo napisać mu upoważnienie na reprezentowanie rady pedagogicznej na konkursie, aby przedstawić je organowi prowadzącemu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada Pedagogiczna wybrała jednym ze swoich przedstawicieli na konkurs na dyrektora szkoły obecnego dyrektora, który nie będzie startował w konkursie. Kto ma prawo napisać mu upoważnienie na reprezentowanie rady pedagogicznej na konkursie, aby przedstawić je organowi prowadzącemu? W szkole tej istnieje również stanowisko wicedyrektora.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX