Kto jest zobowiązany do uiszczenia zaległych i przyszłych opłat za zajęcie pasa drogowego - właściciel decyzji czy nowy nabywca działki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Opłaty dotyczące zajęcia pasa drogowego. Przedsiębiorca lub osoba fizyczna występuje z wnioskiem do gminy o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Otrzymuje decyzję na podstawie art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., art. 40 ust. 1, 2, 3, 4, 10, 13, 13a ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. oraz na podst. uchwały rady gminy. W wydanej decyzji ustalana jest opłata roczna, która obowiązuje na kolejne lata np. na 25 lat. Zobowiązany spłaca np. 2 raty i po pewnym czasie sprzedaje działkę, która była związana z wydaną decyzją.

W takiej sytuacji kto jest zobowiązany do uiszczenia zaległych i przyszłych opłat - czy właściciel decyzji czy raczej nowy nabywca?

W tym momencie powstaje konflikt, właściciel otrzymanej decyzji stwierdza, że nie będzie płacił, bo działka już ma nowego nabywcę, a nowy właściciel nie ma żadnej świadomości o takiej opłacie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX