Kto jest zleceniodawcą wpłaty gotówkowej powyżej 1000 euro?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiak Jakub
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest zleceniodawcą wpłaty gotówkowej w kasie banku powyżej 1000 euro (transakcja okazjonalna, klient nie ma umowy z bankiem)?

Chodzi o przypadek gdy Klient przychodzi wpłacić gotówkowo wpłatę do innego Banku, kwota przekracza 1000 euro, więc pracownik identyfikuje i weryfikuje klienta, który stoi przy okienku kasowym, dowód wpłaty jest wystawiony na inną osobę lub na firmę - pracownik ustala że zleceniodawcą jest osoba która stoi przy okienku kasowym, która została zidentyfikowana i zweryfikowana na podstawie dowodu tożsamości (pomimo że na dowodzie wpłaty jest inna osoba lub firma).

Tylko czy to jest prawidłowe ponieważ obecnie jeżeli pracownik zidentyfikuje klienta (zleceniodawcę wpłaty) wówczas w systemie finansowo księgowym jako zleceniodawcę wprowadza nam tę osobę zidentyfikowaną i pojawia nam się rozbieżność między dokumentem źródłowym (papierowym, na którym zleceniodawca jest inna osoba lub firma), co wtedy? Informujemy klienta przy kasie i klient musi przepisać dokument na swoje imię i nazwisko? Czy odmówić realizacji takiego dokumentu? Jaki mamy przyjąć dokument wpłaty - kto na dowodzie wpłaty powinien być wpisany jako zleceniodawca?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access