Kto jest właściwy do zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu - starosta czy prezydent miasta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek o zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego na koszt i zlecenie osoby prawnej. Uproszczony plan urządzenia lasu został sporządzony w części na działki na terenie powiat i w części na działki zlokalizowanego na terenie miasta na prawach powiatu.

Kto jest właściwy do zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu - starosta czy prezydent miasta?

Czy może każdy z organów dla lasu zlokalizowanego na terenie, na którym nadzór sprawuje prezydent lub starosta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX