Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2019 r.

PYTANIE

Kto jest właściwy do rozpatrzenia wniosku osoby przebywającej w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie?

Do tutejszego Ośrodka przesłane zostały wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 i 2018/2019 złożone dnia 2018-08-07. Osoba ubiegająca się o świadczenia w okresie od 2018-07-12 przebywała z dzieckiem na leczeniu w placówce MONAR. Tamtejszy GOPS złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z gminą stałego zameldowania Wnioskodawczyni. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Wnioskodawczyni w momencie składania wniosku przebywała na terenie gminy, gdzie znajduje się ośrodek leczenia uzależnień i nie miała miejsca zamieszkania i to Ośrodek, na terenie którego wówczas przebywała jest właściwy do rozparzenia wniosku. Tamtejszy Ośrodek po otrzymaniu postanowienia w toku postępowania ustalił, że Wnioskodawczyni przebywała w placówce do dnia 2018-09-22, następnie w okresie od 2018-09-23 do 2018-10-31 przebywała na terenie gminy stałego zameldowania, a od dnia 2018-11-01 zamieszkuje na terenie działalności tutejszego GOPS. Ośrodek, który wyznaczony został przez Sąd nie rozpatrzył żadnego ze złożonych wniosków, tylko przesłał je do tutejszego gminy, tj. obecnego (od 2018-11-01) zamieszkania Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym, czy tutejszego Ośrodek jest właściwy do rozpatrzenia wniosków zarówno na stary, jak i obecny okres zasiłkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?