Kto jest uprawniony do wypowiedzenia umowy zawartej z zakładem energetycznym – sprzedający, czy nabywca nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprzedający - właściciel nieuzbrojonej nieruchomości dokonał jej podziału na mniejsze części, wydzielając ponadto jedną osobną działkę stanowiącą drogę dojazdową. Po dokonaniu podziału nieruchomości zawarł z zakładem energetycznym umowę o przyłączenie poszczególnych działek do sieci energetycznej (poprowadzenie linii energetycznej, postawienie transformatora, instalacja skrzynek energetycznych na działkach). Po zawarciu umowy z zakładem energetycznym właściciel sprzedał wydzielone nieruchomości osobom trzecim (nabywcom). Wraz z działkami została sprzedana również droga dojazdowa (każdy z właścicieli sprzedanych działek posiada ułamkowy udział w prawie własności drogi dojazdowej). Zakład energetyczny przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wystąpił wobec właścicieli działek o uzyskanie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby linii energetycznej, która ma zostać poprowadzona przez działkę wspólną (drogę dojazdową). Jeden ze współwłaścicieli odmówił udzielenia zgody na ustanowienie służebności.

Czy umowa zawarta przez sprzedającego z zakładem energetycznym rodzi jakiekolwiek skutki (w szczególności przejście uprawnień lub obowiązków wynikających z umowy) dla nabywców nieruchomości, a jeśli tak to jakie i na jakiej podstawie?

Kto jest uprawniony do wypowiedzenia/rozwiązania umowy zawartej z zakładem energetycznym – sprzedający, czy nabywca?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access