Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania został w styczniu roku szkolnego 2020/2021 wyznaczony do zastępowania dyrektora szkoły. W maju roku szkolnego 2019/2020 nauczyciel ten wyraził zgodę na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalne zmniejszenia wynagrodzenia. Zgoda wyrażona została na okres roku szkolnego 2020/2021. W szkole nie ma możliwości zatrudnienia tego nauczyciela w pełnym wymiarze godzin zajęć również w przyszłym roku szkolnym, ponadto nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. Od stycznia do chwili obecnej dyrektor szkoły przebywa na zwolnieniu lekarskim. Kto jest uprawniony do sporządzenia dla tego nauczyciela decyzji w sprawie jego wymiaru zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?