Kto jest pracodawcą w przypadku kiedy stowarzyszenie prowadzi niepubliczną szkołę podstawową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS z działalnością gospodarczą w odpowiednim zakresie PKD planuje w ramach swojej działalności otworzyć Niepubliczną Szkołę Podstawową i być organem prowadzącym. Przepisy wynikające z art. 168 ust. 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) stanowią, że stowarzyszenie jako organ prowadzący składa wniosek o wpis do ewidencji do terytorialnie organu rejestrującego. Stowarzyszenie nada uchwałą pierwszy Statut niepublicznej placówki. W efekcie rejestracji szkole niepublicznej nadany zostanie w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej indywidualny numer REGON, który w myśl art.35 ust.1 pkt2 ustawy o ubezpieczeniach społecznych jest jednym z identyfikatorów płatnika składek. Stowarzyszenie uchwałą planuje powierzyć funkcję Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej, który będzie zatrudniał zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkich pracowników pedagogicznych na umowę o pracę na podstawie przepisów Kodeksu Pracy a więc będzie też pracodawcą dla zatrudnionych pracowników. Głównymi środkami finansowania szkoły będzie dotacja przeznaczona na ucznia z oświatowej subwencji.

Czy Niepubliczna Szkoła zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2020 r. poz. 170) powinna mieć nadany numer NIP?Jeżeli nie, to czy Niepubliczna Szkoła może zostać zgłoszona na podstawie tylko numeru REGON jako płatnik składek na ubezpieczenie?Jeżeli nie, to czy Niepubliczna Szkoła Podstawowa do zgłoszenia wykorzystuje numer NIP organu prowadzącego? Jeżeli tak, to czy w zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę w Niepublicznej Szkole Podstawowej i tego samego pracownika na umowę zlecenie w Stowarzyszeniu (organ prowadzący) jest traktowane jako zatrudnienie u jednego pracodawcy w myśl art. 8 ust. 2a ustawy z 13.10.1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.)?

Pracownik będzie miał odrębny zakres obowiązków a umowa Dyrektora Niepublicznej Szkoły jako pracodawcy będzie zawierała tylko numer Regon, który jest inny niż Stowarzyszenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX