Kto jest podatnikiem podatku rolnego w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy za porozumieniem stron?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dzierżawca jest podatnikiem podatku rolnego na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym. Strony rozwiązały umowę dzierżawy za porozumieniem stron, jednak ze skutkiem na przyszłość - od dnia 1 stycznia 2023.

Czy w takich okolicznościach podatnikiem podatku rolnego od dnia 1 stycznia 2023 r. staje się co do zasady ponownie właściciel nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX