Kto jest podatnikiem podatku od gruntu Skarbu Państwa oraz znajdujących się na nim budynków, w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ługowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżeństwo jest użytkownikiem wieczystym gruntu będącego zgodnie z ewidencją gruntów i budynków własnością Skarbu Państwa - Starosta Powiatu Y. Budynki na gruncie są własnością małżeństwa. Małżeństwo notarialną mową dzierżawy wydzierżawili ten grunt i budynki spółce X.

Kto jest podatnikiem podatku od gruntu i znajdujących się na nim budynków? Małżeństwo czy spółka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX