Kto jest organem właściwym do wydania decyzji w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd Miasta przekazał dokumenty Pani X, z których wynika, iż pobierała świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w bieżącym okresie zasiłkowym. W marcu br. przyniosła do Urzędu Miasta zaświadczenie o zarobkach za pierwszy pełen przepracowany miesiąc, tj. grudzień 2017 r. Z zaświadczenia o zarobkach wynika, iż Pani X przekroczyła kryterium dochodowe i od 01.01.18 r. do 28.02.2018 r. nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze. Pani X zwróciła należność w kwietniu br. na rachunek bankowy Urzędu Miasta. W maju br. Urząd Miasta uchylił decyzję własną i przekazał dokumenty nam z informacją, iż nie jest organem właściwym do prowadzenia postępowania nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z obecnym dochodem Pani X nie będzie pobierała świadczenia wychowawczego w naszym ośrodku, zatem Urząd Miasta powinien zakończyć postępowanie - wydać decyzję umarzającą (Pani X zwróciła należność) i nie przekazywać nam dokumentów?

Podsumowując:

Wierzycielem w tej sprawie jest Urząd Miasta, należność została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Czy zatem Urząd Miasta nie powinien zakończyć tej sprawy?

A jeśli nie, to czy nie powinien wszcząć postępowania nienależnie pobranego świadczenia i poinformować nas o konkretnej kwocie z odsetkami, którą mamy wymagać od Pani X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX