Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie badań laboratoryjnych i potwierdzenie, że odpady spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot wytwarza odpady o kodzie 10 12 03 Cząstki i pyły, przekazuje je podmiotowi, który posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów o kodzie 10 12 03. Jednak odpad ten oznaczony jest indeksem górnym z wyjaśnienie" "Wyłączne odpady spełniające kryteria dopuszczenia do składowania odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)". W uzasadnieniu decyzji wskazane jest, że wniosek zakładał, że wykorzystywane będą jedynie odpady poddane badaniom i dla których wyniki badań potwierdziły spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych.

Kto w tym wypadku odpowiada za przeprowadzenie badań laboratoryjnych i potwierdzenie, że odpady spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych?

Czy jest to wytwórca odpadów przekazujący odpady, czy przejmujący odpady, posiadający decyzję zezwalająca na przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX