Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel działki przy drodze krajowej wystąpił do GDDKiA o odszkodowanie za ustawienie zasłon śnieżnych, w wyniku czego właściciel działki poniósł szkodę. GDDKiA przekazała wniosek o odszkodowanie do starosty, który mając na uwadze przepisy art. 21 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) – dalej u.d.p. przeprowadzi postępowanie i ustali odszkodowanie w drodze decyzji (zleci rzeczoznawcy sporządzenie operatu).

W związku z powyższym, kto jest obowiązany do wypłaty odszkodowania za powstałe szkody?

Proszę o wskazanie przepisów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?